Giải quyết khiếu nại

Khuyến khích Người bán chủ động trao đổi với Người mua để có thể đi đến thỏa thuận phù hợp trước khi gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền. Khi nhận được khiếu nại liên quan đến yêu cầu Trả hàng/ hoàn tiền, trong vòng 2 ngày, Người bán cần xem xét lý do khiếu nại của Người mua và cung cấp các bằng chứng bằng cách bấm Gửi khiếu nại.

* Nếu Người mua khiếu nại chưa nhận được hàng:

  • Người bán cung cấp Video clip liên quan đến đơn hàng cần khiếu nại: quá trình đóng gói hàng hóa đảm bảo có đủ thông tin người mua, tình trạng sản phẩm, quy cách đóng gói đúng theo quy định và hình ảnh gói hàng trước khi giao cho đơn vị vận chuyển.
  • Quá thời hạn 2 ngày Người bán không phản hồi, tự động hoàn tiền người mua.

* Nếu Người mua khiếu nại lý do khác

  • Người bán cung cấp Video clip liên quan đến đơn hàng cần khiếu nại: quá trình đóng gói hàng hóa đảm bảo có đủ thông tin người mua, tình trạng sản phẩm, quy cách đóng gói đúng theo quy định và hình ảnh gói hàng trước khi giao cho đơn vị vận chuyển.
  • Bằng chứng khác như hình mô tả bên dưới
  • Quá thời hạn 2 ngày kể từ khi Người mua gửi khiếu nại yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền, nếu Người bán không phản hồi,  sẽ tự động hướng dẫn người mua gửi trả hàng cho người bán.